Om mig

Jag är sedan 10 år tillbaka enmansföretagare inom områden coachning, medling, utbildning och träning.
Min huvudfokus ser jag i arbetet med mångfald, ledning och konfliktarbete.

Mina arbetsområden är många: utbildningsenheter, offentliga och privata företag, kommuner, institutioner för asyl och migration, fredsinstitut.

Mina arbetsspråk är: tyska, engelska, svenska.
Medlingar och rådgivande samtal kan även erbjudas med tolk.

Min mission

”Det krävs mod att resa sig och tala. Likaså krävs mod att sätta sig ner och lyssna” W. Churchill

Med mottot ” tala - agera - förändra - omvandla” följer jag individer och team i deras process till individuell och gemensam framgång, präglad av konfliktkompetent handlande, acceptans och aktning för alla.

Min vision


”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.” Astrid Lindgren


Min vision för framtiden är att skapa ett globalt nätverk mellan människor som är beredda att själv vara den förändring de önskar sig för denna värld.

Gemensamt vill vi arbeta för att denna vision om en uppskattande, empatisk och fredlig värld för arbete och liv blir verklighet och för att möjliggöra en framtid värd att leva i för nästkommande generationer där de kan föra vidare visionen.

Min värdegrund

”Värden kan man inte lära ut, man måste leva dem som exempel” Viktor E. Frankl

Människan står alltid främst för mig oavsett hennes etnicitet, kulturell prägling och värderingar Att bli medveten de egna värderingar och deras betydelse för arbetet och sättet att umgås med andra, är första nödvändiga steget för att bli varse deras innebörd och för att kunna gå vidare som gott exempel.

(copy 5)

What Have I Done

 • 2008-heute

  Extern tränare vid ASPR ( Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution) - avdelning för fredspedagogik.

 • 2014 – 2018

  VHS- Volkshochschule ( folkhögskola )

  Workshops med tema integration, kommunikation och konfliktlösning för tränare.

 • 2017

  Certifikat - Komplexa system och konfliktteori hos univ. prof. Dr. Friedrich Glasl och univ. prof. Dr Peter Heintel.

 • 2013–2016

  Tränare Pedagogiska högskolan - PH, Wien Kurs: ” Fritidspedagogik”

 • 2016

  certificate, ASPR - specialization course on conflict transformation of the International Civilian Peace-keeping and Peace-building Training (IPT), Programme supported by the federal goverment od the republic of Austria core course for peacebuilders

 • 2015

  certificate, ASPR - International Civilian Peace-keeping and Peace-building Training (IPT), Programme supported by the federal goverment od the republic of Austria core course for peacebuilders

 • 2015

  Filmprojekt vid FH ( högskola för tillämpad vetenskap ) Burgenland:

  ”annorlunda uttryckt...” manus, teoretiska grunder.

 • 2014

  Diplom: universitetskurs i konsultvetenskap och managment av sociala system med tyngdpunkt på medling och konfliktlösning.

  Titel: Akademisk medlare

 • 2013

  certificate, ASPR - Eueopean Security Defence College (ESDC) course peace building

 • 2012

  Diplom: systemisk företagscoach med tilläggskvalifikation interkulturell coaching-kompetens

 • 2012

  Tränare på PH ( pedagogiska högskolan ) Eisenstadt

  Workshops, outdoor education, kommunikation och konfliktlösning,

  Kurs: ” Global peace education”, 2018 (PH, ASPR)

 • 2012

  VBW -Volksbildungswerk (institut för vuxenutbildning)

  Filmprojekt: ”främmande i egna byn” - en film med fredspedagogisk inriktning om integration på landsbygden. Workshops med tema pubertet (föräldrarutbildning), konfliktlösning, kommunikation och BMEIA-projekt (Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres / ministerium för Europa, integration och externa angelägenheter) med tema integration för ideella medarbetare, asylsökande och kommuner.

 • 2012

  Certifikat: läkare utan gränser, Austria -

  introduktion i fältarbete och strukturering av ett flyktingläger      

 • 2011

  Diplom: tränare och vuxenutbildare

 • 2011

  Etablering av Circle4- Centrum för fredsutbildning, Stadtschlaining i Österrike.

 • 2010

  Diplom: Medlare

 • 2010

  AufZaq certifiering, äventyrsguide

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi