Coachning är processtöd från visionsutveckling till måldefinition.
Samtalet syftar alltid till att främja självreflexion och självuppfattning, medvetenhet och eget ansvar samt självhjälp och självhantering.
Processen bygger på kundernas resurs- och lösningsorienterade kompetenser som kan främjas och aktiveras.

 

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi