Genom att integrera alla befintliga i ett system kan en mångfald av resurser frigöras för att sedan strategiskt kunna användas för att uppnå målet.
För att nå ett brett spektrum av diverse personer i det yttre är det oundvikligt att ha ett vårdad sätt att hantera diversitet i det inre som betraktar, värderar, stöder skillnader på ett positivt sätt och omsätter den professionellt. Styrning av diversitet innebär att ge alla som är involverade i systemet kunskap och stöd i att hantera och konstruktivt nyttja befintlig mångfald.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi