Coachning av karriär handlar om vidareutveckling i yrket och avancerande i karriärstegen för medarbetare på samtliga hierarkiska plan: yrkesinträde, arbetssökning, yrkesproblem, konflikter på arbetsplatsen, byte av position och funktion, specifika uppgifter och utmaningar under enstaka karriärsteg, personlig vidareutveckling mot ledningsposition och specialisering.

Ytterligare ämnen är kombination karriär och familj, risker i vissa yrken, utlandsinsatser etc.

 

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi