Vid management coachning behandlas ledarrollens olika krav, främjande av ledningskompetens, hantering av medarbetare, målarbete, teamproblem, stress och förändringsprocesser i företaget.
Det omfattar även analys av företagskulturen, diversity management samt grundläggande frågor kring affärsstrategin.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi