Vid coachning av personal kan följande aspekter stå i centrum:
Personlighet, fritid, familj, work-life balance, risk för burn out, frågor kring mål, mening och värderingar, mobbning, livskriser, nya mål i livet, problem hos dual carreer par, självmanagment, främjande av den sociala kompetensen- särskilt kommunikations- och konfliktkompetens.

 

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi