Medling är ett sätt att reglera konflikter utomrättsligt på basen av frivillighet och självansvar.
Medling främjar beredskapen för dialog och konsensus mellan de motstående parterna.

Medlingsområden: Näringsliv, ekonomi, familj, myndigheter samt interkulturell och internationalmedling.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi