Processtöd

Inom ramen för processtöd utvecklas och åtföljs ett målinriktat och måttanpassat koncept inriktat på utveckling av holistiska arbetsprocesser vari alla är delaktiga.
Mitt erbjudande omfattar stöd till beslutstagaren under hela processen, coachning av teamet och enstaka deltagare, moderering av gruppsamtal, utveckling och genomförande av workshops såsom förmedling i konfliktsituationer.

 

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi