Alla inblandade aktörer inkluderas i förändringsprocessen. Medarbetarnas egenansvar understöds och beslutsprocessen är demokratisk istället för autokratisk.

Vid teamcoachning arbetas allt efter behov med kommunikations- och konfliktkultur, tid för förändring skapas, ett gemensamt mål framarbetas, en utvecklingsprocess inleds, stresshantering lärs och ett återfalls- och hållbarhetsmanagment inrättas.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi