Under pubertetsåren sker en intensiv förändringsfas. Ungdomarna står inför viktiga och svåra beslut om vidareutbildning och yrkesval. Ungdomscoachning erbjuder en möjlighet att upptäcka existerande förmågor, styrkor och resurser och på ett målinriktat sätt använda potentialerna. Med en personlig perspektivplanering, utveckling av mening- och målformuleringar planeras nästa steg för deras genomförande med syfte att åstadkomma en lyckad övergång till arbetslivet eller vidareutbildande studier.

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I ́m wise, so I am changing myself” Jalaluddin Mevlana Rumi